دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “برگزیدگان فراخوانها”

برگزیدگان برنامه های عملیاتی دبیرخانه کشوری در سال۹۹-۹۸

نتایج برگزیدگان کشوری فراخوان ها

همکاران برگزیده در دو فراخوان برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری

۱- تدریس معکوس در درس پیام های آسمان پایه نهم

۲- نقش بازخورد در توصیف عملکرد مختص سرگروهای سراسر کشور

جهت مشاهده نتایج بر روی تصویر فوق کلیک کنید

 

برگزیدگان استانی فراخوانها ۹۹-۹۸

نتایج برگزیدگان استانی فراخوان ها

ضمن تشکر از تمامی همکارانی که در فراخوان های سال جاری همکاری لازم را مبذول داشته اند، اسامی برگزیدگان فراخوان های گروه درسی قرآن و پیام های آسمان متوسطه اول در مرحله استانی اعلام می گردد.جهت مشاهده اسامی بر روی تصویر فوق کلیک کنید

اعلام نتیجه استانی سوالات عملکردی

احتراماً عطف به نامه شماره ۴۹۰۰/۱۵۴۰۴۴/۴۳۷مورخه ۹۷/۹/۲۱ مبنی برطرح ۴سوال عملکردی از کتاب پیام های آسمان پایه نهم اسامی برگزیدگان مرحله استانی به شرح ذیل اعلام می گردد