دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “کتب وسوالات ضمیمه اهل سنت”

“سوالات متن وپاسخ به سوالات کتب ضمیمه اهل سنت”

باسلام وخداقوت! پاسخ به سوالات ضمیمه اهل سنت وسوالات داخل متن که توسط همکارساعی استان آقای منصورمرادزهی تهیه گردیده جهت استفاده همکاران تقدیم می گردد

 

اهل سنت نهم

32vy628jvn7vlw5wu4y7

www_roozgozar_com-2128

32vy628jvn7vlw5wu4y7                   اهل سنت هشتم                     www_roozgozar_com-2128

  اهل سنت هفتم

32vy628jvn7vlw5wu4y7