دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “فراخوان های دبیرخانه کشوری”

برگزیدگان برنامه های عملیاتی دبیرخانه کشوری در سال۹۹-۹۸

نتایج برگزیدگان کشوری فراخوان ها

همکاران برگزیده در دو فراخوان برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری

۱- تدریس معکوس در درس پیام های آسمان پایه نهم

۲- نقش بازخورد در توصیف عملکرد مختص سرگروهای سراسر کشور

جهت مشاهده نتایج بر روی تصویر فوق کلیک کنید

 

کاربست یادگیری معکوس در درس پیام های آسمان

برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری در سال ۹۸ ویژه دبیران قرآن وپیام های آسمان یادگیری معکوس در درس پیامهای آسمان پایه نهم می باشد که درس ویژه استان سیستان وبلوچستان درس انفاق است جهت آشنایی با تدریس معکوس وهمچنین شیوه نامه وفرمهای خام شماره ۱و۲ روی عکس زیر کلیک بفرمایید

بسته آموزشی یادگیری معکوس سوره مبارکه (حجرات و ق )تهیه شده توسط گروه درسی استان

 

 

نقش تکالیف و فعالیتهای تکمیلی درفرآیندیاددهی-یادگیری پیامهای آسمان

قابل توجه همکاران محترم !

پایه نهم برای استان سیستان وبلوچستان واستانهای بوشهر،تهران،خراسان رضوی وشمالی،  فارس ،قزوین،هرمزگان،همدان ویزد درنظرگرفته شده لذاجهت آشنایی بیشتربااین برنامه عملیاتی نمونه ای ازکارکه ازطرف دبیرخانه کشوری تهیه شده برای دانلود قرارمیدهیم  امیدواریم مفیدواقع گردد

 

Slide2

 

 

Slide1

 

«چگونگی آموزش قرآن درکسب مهارتهای زندگی دانش آموزان»

برنامه عملیاتی شماره۳

      همکاران محترم گزارش ابتکاری وموفق خوددرآموزش قرآن ،که منجربه کسب مهارتهای زندگی دانش آموزان وتقویت رفتاردینی گشته نوشته وباتوجه به بندهای اشاره شده در بخشنامه ذیل به اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان ارسال دارند.

2