دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “طرح درس”

طرح درس ملی همکاران استان درسال۹۹-۹۸

با سپاس از همکاران بزرگواری که در فراخوان برنامه استانی تدوین طرح درس ملی شرکت نمودند گزیده ای ازطرح درس این عزیزان جهت استفاده همکاران جهت دانلود قرار داده شده است لطفا بر روی تصاویر فوق کلیک کنید

طرح درس ملی( همسو باسند برنامه درسی ملی)

بااحترام طرح درس ملی(بر اساس رهیافت نظریه ساخت گرایی همسو باسند برنامه درسی ملی)جهت اطلاع واستفاده همکاران به صورت فرم خام طرح درس وهمچنین نمونه طرح درسهای همکاران محترم کشوری واستانی ارائه می گردد.(جهت دانلود روی تصاویرزیرکلیک کنید)

jjjjjjjj(فرم خام طرح درس)

jj