دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “طرح درس قرآن”

طرح درس ملی همکاران استان درسال۹۹-۹۸

با سپاس از همکاران بزرگواری که در فراخوان برنامه استانی تدوین طرح درس ملی شرکت نمودند گزیده ای ازطرح درس این عزیزان جهت استفاده همکاران جهت دانلود قرار داده شده است لطفا بر روی تصاویر فوق کلیک کنید