دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “برنامه عملیاتی استان”

فراخوان تدوین طرح درس ملی

باسلام و احترام

        گروه آموزشی قرآن و معارف اسلامی دوره اول متوسطه استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود درنظردارد تدوین طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی را  باتوجه به  قالب و جدول پیوستی گردآوری نماید . همکاران بزرگوار تا تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰به اداره کل استان ارسال نمایند. جهت دریافت فایل فرم خام طرح درس  ملی به همراه بخشنامه و لیست تقسیم دروس  بر روی تصویر زیرکلیک بفرمایید

 

برنامه عملیاتی ۹۵-۹۴

برنامه عملیاتی گروه آموزشی دینی وقرآن استان سیستان وبلوچستان درسال۹۵-۹۴

روی تصویرکلیک بفرمایید

 

index