دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کاربست یادگیری معکوس در درس پیام های آسمان

برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری در سال ۹۸ ویژه دبیران قرآن وپیام های آسمان یادگیری معکوس در درس پیامهای آسمان پایه نهم می باشد که درس ویژه استان سیستان وبلوچستان درس انفاق است جهت آشنایی با تدریس معکوس وهمچنین شیوه نامه وفرمهای خام شماره ۱و۲ روی عکس زیر کلیک بفرمایید

بسته آموزشی یادگیری معکوس سوره مبارکه (حجرات و ق )تهیه شده توسط گروه درسی استان