دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برنامه عملیاتی قرآن مختص سرگروههای مناطق و استان ۹۹-۹۸

برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری در درس قرآن به همراه شیوه نامه جهت اطلاع سرگروههای محترم استان.ضمنا فایل word فرم شماره ۱و۲ وهمچنین فرم داوری جهت اطلاع ضمیمه می باشد