دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزیدگان برنامه های عملیاتی دبیرخانه کشوری در سال۹۹-۹۸

نتایج برگزیدگان کشوری فراخوان ها

همکاران برگزیده در دو فراخوان برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری

۱- تدریس معکوس در درس پیام های آسمان پایه نهم

۲- نقش بازخورد در توصیف عملکرد مختص سرگروهای سراسر کشور

جهت مشاهده نتایج بر روی تصویر فوق کلیک کنید