«میلاددوازدهمین ساغر الهی برمنتظران جمالش مبارک»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | مناسبت ها - (دیدگاه‌ها برای «میلاددوازدهمین ساغر الهی برمنتظران جمالش مبارک» بسته هستند)

hou7463

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات /  بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست /  بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

 

nime-shaban-yasgroup-38

2

«گروههای برتر آموزشی(دینی وقرآن) استان»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | برنامه عملیاتی - (دیدگاه‌ها برای «گروههای برتر آموزشی(دینی وقرآن) استان» بسته هستند)

gifanpr

«تیم های برتر منتخب استانی در درس پژوهی قرآن»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | برنامه عملیاتی - (دیدگاه‌ها برای «تیم های برتر منتخب استانی در درس پژوهی قرآن» بسته هستند)

gifanpr

«ارزیابی عملکردگروههای آموزشی دینی وقرآن استان پایان اردیبهشت95»

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | برنامه عملیاتی - (دیدگاه‌ها برای «ارزیابی عملکردگروههای آموزشی دینی وقرآن استان پایان اردیبهشت95» بسته هستند)

gifanpr

«همکاران شرکت کننده دردرس پژوهی قرآن»

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | برنامه عملیاتی - (دیدگاه‌ها برای «همکاران شرکت کننده دردرس پژوهی قرآن» بسته هستند)

 

2

 

3

«همکاران شرکت کننده دربرنامه عملیاتی 2و3»

اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در اخبار | برنامه عملیاتی - (دیدگاه‌ها برای «همکاران شرکت کننده دربرنامه عملیاتی 2و3» بسته هستند)

1